คริสตจักรผาสุก ห้วยส้านพลับพลา เชียงราย

กิจกรรมต่างๆของคริสตจักร => กิจกรรมผู้ที่ล่วงหลับไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ฉัตรพันธ์(WM) ที่ ธันวาคม 08, 2017, 03:03:49 PM

หัวข้อ: พิธีไว้อาลัยแด่ ผป.โสภณ มูลสถาน 29-11-2017
เริ่มหัวข้อโดย: ฉัตรพันธ์(WM) ที่ ธันวาคม 08, 2017, 03:03:49 PM
ผป.โสภณ มูลสถาน เป็นเป็นลูกหลานของหนึ่งในสามตระกูล ที่ร่วมก่อตั้งคริสจักรผาสุก (เมื่อเกือบ100ปีที่ผ่านมา)
เคยดำรงตำแหน่งประธานธรรมกิจคริสตจักรผาสุก และอยู่ในตำแหน่งผู้ปกครอง (ผป.) จวบจนล่วงหลับไป
พระเจ้าได้รับ ผป.โสภณ มูลสถาน ไปสู่เมืองบรมสุขเกษมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2017 รวมอายุ 72ปี

(http://upic.me/i/1m/mmbf1.jpg) (http://upic.me/show/61861626)

(http://upic.me/i/7p/biue2.jpg) (http://upic.me/show/61861627)