คริสตจักรผาสุก ห้วยส้านพลับพลา เชียงราย

เกี่ยวกับคริสตจักรผาสุก => ประธาน, ผู้ปกครอง, มัคนายก และ สมาชิกคริสตจักร => ข้อความที่เริ่มโดย: ฉัตรพันธ์(WM) ที่ สิงหาคม 04, 2014, 03:26:16 PM

หัวข้อ: คณะธรรมกิจคริสตจักรผาสุก พฤศจิกายน 2014 - เมษายน 2017
เริ่มหัวข้อโดย: ฉัตรพันธ์(WM) ที่ สิงหาคม 04, 2014, 03:26:16 PM


คณะธรรมกิจชุดปัจจุบัน จำนวน 22 ท่าน
แบ่งเป็นผู้ปกครอง10 ท่าน มัคนายก 12 ท่าน.
(อยู่ในตำแหน่งระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2014- เมษายน 2017)
(http://upic.me/i/p2/p_piyaphong.jpg) (http://upic.me/show/54231562)

ฝป.ปิยพงศ์ ทาทอง
ประธานคณะธรรมกิจ
---------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/an/p_saad.jpg) (http://upic.me/show/54231213)
ผป.สะอาด ทาทอง
รองประธานคณะธรรมกิจ
ที่ปรึกษาฝ่ายนมัสการ
กรรมการโครงการธารพระพร
--------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/5j/lung_tool.jpg) (http://upic.me/show/54231195)
ผป.ไพทูลย์ สมณา
ประธานกรรมการโครงการธารพระพร TH-950
--------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/vk/p_worachai.jpg) (http://upic.me/show/54231578)
ผป. วรไชย เครือวงค์
กรรมการโครงการธารพระพร
--------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/nu/p_pakai.jpg) (http://upic.me/show/54231645)
ผป.ประกายวรรณ เครือวงค์
ฝ่ายการเงิน
--------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/3g/p_prasit.jpg) (http://upic.me/show/54231672)
ผป.ประสิทธิ์ สิทธิเป็ง
ฝ่ายก่อสร้าง
--------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/4v/p_ratree.jpg) (http://upic.me/show/54231177)
ผป.ราตรี ทาทอง
ฝ่ายการเงิน
--------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/ti/papon.jpg) (http://upic.me/show/52291184)
ผป.พิมพร เครือวงค์
---------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/du/p_somchat.jpg) (http://upic.me/show/54231164)
ผป.สมชาติ บุญวงค์
---------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/ge/pa-ura.jpg) (http://upic.me/show/54231156)
ผป. อุรา สมณา
เลขานุการคณะธรรมกิจ
---------------------------------------------------------
หัวข้อ: คณะธรรมกิจคริสตจักรผาสุก
เริ่มหัวข้อโดย: ฉัตรพันธ์(WM) ที่ สิงหาคม 12, 2014, 11:11:26 PM
รายชื่อมัคนายกชุดปัจจุบัน จำนวน 12 ท่าน

(http://upic.me/i/ui/p_krai.jpg) (http://upic.me/show/54231229)
มน.ไกรสร  อินกันต์
เหรัญญิก, บัญชี
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/sp/hptip.jpg) (http://upic.me/show/52278909)
มน.จันทร์ติ๊บ บุญวงค์ 
ฝ่ายโภชนาการ
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/ku/m-honey.jpg) (http://upic.me/show/54257964)
มน.ภาสินี  ฉัตรฉายประภาพร
ฝ่ายนมัสการ
กรรมการโครงการธารพระพร TH-950
----------------------------------

(http://upic.me/i/ym/m-nim.jpg) (http://upic.me/show/54231750)
มน. วิลาพิน   ยงสุนทรรุ่ง
ฝ่ายกิจกรรม,ฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการโครงการธารพระพร

----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/h6/m-tuiy.jpg) (http://upic.me/show/54386503)
มน. ตุ๋ย ศรีธิเป็ง
ฝ่ายสถานที่
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/58/m-nong.jpg) (http://upic.me/show/54386502)
มน. วิลาวัลย์ เทศเนาวนิตย์
ฝ่ายปฏิคม (ต้อนรับ)
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/il/dscf4566.jpg) (http://upic.me/show/55149178)
มน.พิกุล บุญเป็ง
ฝ่ายสุสาน
ฝ่ายสถานที่
กรรมการโครงการธารพระพร
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/rq/m-areeya.jpg) (http://upic.me/show/54231792)
มน.อารียา บุญเป็ง
ฝ่ายสงเคราะห์
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/ac/0ddem.jpg) (http://upic.me/show/52278956)
มน.ธวัชชัย สิงหตาล
ฝ่ายเครื่องเสียง
ฝ่ายไอที
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/52/m-puy.jpg) (http://upic.me/show/54231919)
มน.ปรารถนา
ผู้ช่วยการเงิน
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/7j/e9sai.jpg) (http://upic.me/show/52279133)
มน.วาริกา เครือวงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
----------------------------------------------------------

(http://upic.me/i/2j/m-chatk..jpg) (http://upic.me/show/54232030)
มน. ฉัตรพันธ์  ฉัตรฉายประภาพร
ฝ่ายไอทีคอมพิวเตอร์,เว็บไซต์
ฝ่ายนมัสการ
----------------------------------------------------------