ระบบสุ่มภาพจากบอร์ด [ซ่อนภาพคลิ๊กที่นี่]
1 (6).jpg DSCF1084.jpg DSC05673.jpg DSCF0144.jpg DSC04733.jpg DSCF0024.jpg DSCF1055.jpg

เกี่ยวกับคริสตจักรผาสุก > ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

(1/1)

ฉัตรพันธ์(WM):
ประวัติและความเป็นมาของคริสตจักรผาสุก
         คริสตจักรผาสุก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยส้านพลับพลา เลขที่ 26 หมู่ 6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เริ่มต้นเมื่อปีประมาณ คศ.1915  เดิมมีครอบครัวคริสเตียนย้ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่ คริสตจักรเบธเลเฮม ภาคที่ 1 เชียงใหม่ลำพูน สองครอบครัวคือครอบครัว ผู้ปกครอง ตุ่น มูลสถาน และครอบครัวของผู้ปกครองแก้ว เมืองลือ ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งมาจากจังหวัดน่านคือครอบครัวของ พ่ออุ้ยเป็ง สิทธิเป็ง ทั้งสามครอบครัวนี้ไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรสวนดอกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 9 กิโลเมตร

         ต่อมาเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นจึงมีปัญหาในการเดินทาง ทั้งสามครอบครัวจึงร่วมกันก่อตั้งศาลาธรรมผาสุกขึ้นโดยสร้างเป็นสถานนมัสการชั่วคราว 
และเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงได้ตั้งเป็นคริสตจักรผาสุกและได้สร้างอาคารคริสตจักรขึ้นใหม่ในประมาณปี คศ.1945 เมื่อคริสตจักรเริ่มมีผู้เชื่อมากขึ้นและได้ย้ายสถานที่ก่อตั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับสมาชิกได้
และได้สร้างคริสตจักรหลังใหม่ขึ้นในปีปะมาณ คศ.1965 ซึ่งเป็นคริสตจักรหลังปัจจุบันนี้ จากนั้นมาคริสตจักรได้ประกาศ
และเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสตจักรได้มีคนมารับเชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต เป็นจำนวนมาก

        ในปี คศ.1970 คริสตจักรได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและได้มีการฟื้นฟูใหญ่
สมาชิกมีประการณ์เข้าส่วนกับพระเจ้ามีใจร้อนรนและกระตือรือร้นในการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เจ้า สมาชิกจึงได้เพิ่มขึ้นมาก

         ต่อมาคริสตจักรเริ่มมีงบประมาณในการสร้างศาลารวีและต่อเติมคริสตจักรให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกที่เข้าร่วมนมัสการ
และในปี คศ.2004 คริสตจักรได้เห็นความสำคัญของเด็กในชุมชนจึงได้ร่วมมือกับ 
มูลนิธิดรุณาทรเพื่อเปิดโครงการ ธารพระพร TH-950 ขึ้นจุดประสงค์เพิ่มประกาศพระกิตติคุณสู่เด็กในชุมชน
และผู้ปกครองเด็กทุกคนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการพัฒนาเด็กซึ่งมีเด็กจำนวนมากได้เข้าร่วมโครงการ
จากการเริ่มต้นไม่กี่ครอบครัวจนปัจจุบันคริสตจักรผาสุกได้มีผู้เชื่อมากขึ้นและได้เป็นพระพรให้ผู้คนมากมาย
และคริสตจักรยังคงตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้า คือออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ให้เขารับชีวิตใหม่และเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version